Nejlepší vybavení do domácnosti

Zelená úsporám plastová okna

V rámci dotačního programu Nová Zelená úsporám je možné žádat o dotaci na nová okna. To platí ale jen v případě, že společně s výměnou oken provede majitel domu i zateplení nebo jinou činnost, která značně sníží tepelné ztráty. Dotace se týkají pouze rodinných domů – neplatí pro rekreační chaty, chalupy a to i v případě, že je tam psáno trvalé bydliště. O dotaci mohou žádat pouze majitelé rodinných domů, jež podléhají daňové povinnosti, řádně daň z nemovitosti hradí. Samotný postup, jak si o dotaci zažádat a jak vlastně celou modernizaci realizovat je poměrně náročný. Pojďme se na něj ve zkratce podívat.

Začít byste měli zejména výběrem vhodného dodavatele, který bude zajišťovat veškeré stavební práce na rodinném domě. Nutno podotknout, že žádné úpravy není možné provádět svépomocí, na všechno musí být specializované společnosti a navíc odborný dohled – kompletní seznam lze najít na oficiálních stránkách Nová Zelená dotacím. Důležitá je kompletně zpracované projektová dokumentace, bez které není možné podat žádost. Projektovou dokumentaci rovněž vypracuje odborník, kterého si sami vyberete a zajistíte si i vypracování energetického hodnocení, na jehož základě se pak vypočítává výše dotace. Žádost je třeba vyplnit na internetu a společně s oskenovanými dokumenty ji odešlete. Následně se dostavíte na Fond životního prostředí, kde odevzdáte veškerou dokumentaci společně s žádostí v originální podobě.

Současně s výměnou oken je možné zažádat dotaci i na výměnu vstupních dveří, pokud se prokáže, že v rámci výměny bude uspořena energie, zajisté bude žádost schválena. Jistou výhodu mají žadatelé, kteří byli v letošním roce zasaženi povodněmi. Jednak jsou bráni přednostně a navíc mohou dosáhnout i nejvyššího procenta dotace, až 75%.

Princip nového dotačního programu je velmi jednoduchý. Nejde jen o zkvalitnění bydlení ve městech a obcích České republiky, ale i o snížení energetické náročnosti rodinných domů. V současné době je možné žádat pouze o dotaci na rodinné domy, ale jsou připravovány i ty, kde bude možné žádat o dotaci na domy bytové nebo firemní objekty.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Nová Zelená úsporám a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.